ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Plusbonus CARD

Αυτοί οι όροι και κανόνες καθορίζουν την χρήση της BONUSCARD του www.plusbonus.gr που εδρεύει στην Σύρο.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους προσεκτικά πριν κάνετε χρήση τις κάρτας και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προυποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και την δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μην κάνετε χρήση της BONUSCARD του www.plusbonus.gr.

1. Η κάρτα παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας.

2. Ο κάτοχος της κάρτας επιτρέπει στο plusbonus.gr να συγκεντρώνει,να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα στοιχεία που αναφέρονται στην κάρτα.

3. Τα μέλη βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανά πάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σε περίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους λάθος ή μη ισχυόντων ή μη έγκυρων στοιχείων.

4. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την δυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή /και όποια διόρθωση ή / και ενημέρωσή τους επιθυμούν, πάντα μέσω της ιστοσελίδας www.plusbonus.gr.

5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους, ανανεώνοντας τα σχετικά προσωπικά τους στοιχεία. Αποτελεί δική τους ευθύνη η κατά πάντα χρόνο εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

6. Κατά την εγγραφή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.plusbonus.gr, μας παρέχετε τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την εμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας [ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά (email), τηλεφωνικά σε σταθερό, τηλεφωνικά σε κινητό (με κλήση, SMS ή ΜΜS), ή ακόμα και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax)].

7. Ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την τυπική έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

8. Εάν το plusbonus έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να γίνει κακή χρήση της, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε/διακόψουμε/ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας.

9. Tο σύστημα απόδοσης και εξαργύρωσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΝΤΩΝ γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του www.plusbonus.gr.

10. Ο κάτοχος της κάρτας plusbonus απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται από τα συμβεβλημένα καταστήματα σαν ανταμοιβή για την προτίμηση του. Τα προνόμια αυτά θα γνωστοποιούνται μέσω φυλλαδίου η από το website.

11. Σε περίπτωση απώλειας η κλοπής μπορείτε να ζητήσετε μια νέα κάρτα κάνοντας αίτηση σε κάποιο από τα συμβεβλημένα καταστήματα. Οι πόντοι από την χαμένη κάρτα δεν χάνονται αλλά μεταφέρονται στην νέα.

12. Διατηρούμε το δικαίωμα αντικατάστασης κάποιου δώρου με άλλο όμοιο η αντίστοιχης αξίας, εφόσον εξαντληθεί το υπάρχον.